NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚCI
ADRES Zachodniopomorski  Uniwersytet Technologiczny  w  Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania  ul. Żołnierska 50 , 71-210 Szczecin
KONTAKT e: kawtimp@zut.edu.pl tel.  091 449 56 78 fax 091 449 56 48
     
KAWTIMP
PUBLIKACJE 1999 r. Grant KBN Kierownik projektu: dr hab.inż.arch. Adam Szymski, prof. nadzw PS pt. „Architektura modernistyczna lat 1928-1940 na obszarze  Pomorza Zachodniego” nr rejestracyjny 7 TO7F 00416 (załącznik: streszczenie) 2002 r. Grant – KBN Kierownik projektu: dr hab.inż.arch. Adam Szymski   prof.nadzw. PS pt. „Architektura polska lat 1945-1960 na obszarze Pomorza  Zachodniego” nr rejestracyjny 5 T07F 008 22 (załącznik: streszczenie) 2004 r. Grant – KBN Kierownik projektu: prof..dr hab.inż.arch. Adam Szymski  pt. „Wieś pomorska wczoraj i dziś - monografia wybranych  wsi Pomorza Zachodniego” nr rejestracyjny 4 T07F 065 26 (załącznik: streszczenie) 2005 r. Grant – KBN Kierownik projektu: prof.dr hab.inż.arch. Adam Szymski pt. „Architektura polska lat 1961-1975 na obszarze Pomorza  Zachodniego” nr rejestracyjny 4 T07F 031 29 (załącznik: streszczenie) 2009 r. Grant – KBN Kierownik projektu: prof.dr hab.inż.arch. Adam Szymski  pt. „Architektura polska lat 1976-2001 na obszarze Pomorza  Zachodniego” Umowa Nr 4373/B/T02/2009/36 (załącznik: streszczenie) Katalog Obiektów
NAVIGATION
SOCIAL
ADDRESS Address line 1 Town /CityCounty/State
CONTACT e: yourname@yourdomain f: 01234 000001
     
KAWTIMP
KAWTIMP
Katedra Architektury Współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania
KAWTIMP