NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚCI
ADRES Zachodniopomorski  Uniwersytet Technologiczny  w  Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania  ul. Żołnierska 50 , 71-210 Szczecin
KONTAKT e: kawtimp@zut.edu.pl tel.  091 449 56 78 fax 091 449 56 48
     
KAWTIMP
PRZEDMIOTY Przedmioty prowadzone w KAWTiMP w roku akademickim 2015/2016 Kierunek: architektura i urbanistyka Studia stacjonarne I stopnia (S1) 1. Technologie informacyjne, sem. I 2. Techniki komputerowe w projektowaniu CAD, sem. II 3. Techniki komputerowe w projektowaniu CAD, sem. III 4. Techniki komputerowe w projektowaniu CAD, sem. IV 5. Laboratorium CAD i projektowanie systemowe, sem. VII 6. Historia architektury i urbanistyki, sem. VI 7. Projektowanie specjalistyczne, sem. VI 9. Projektowanie dyplomowe, sem. VIII Studia stacjonarne II stopnia (S2) 1. Projektowanie komputerowe CAD, sem. I 2. Historia architektury i urbanistyki, sem. I 3.  Projektowanie architektoniczne 2, sem. I 4. Projektowanie krajobrazu, sem. II 5. Projektowanie architektoniczne użyteczności publicznej, sem I 6. Projektowanie architektoniczne użyteczności publicznej ( 1 grupa), sem I 7. Projektowanie architektoniczne użyteczności publicznej ( 1 grupa), sem II 8. Projektowanie dyplomowe, sem. 3 9. Seminarium dyplomowe, sem.3 Studia niestacjonarne II stopnia (N2) 1. Projektowanie komputerowe CAD, sem. I 2. Historia architektury i urbanistyki, sem. I 3.  Projektowanie architektoniczne 2, sem. I 4. Projektowanie architektoniczne użyteczności publicznej, sem. 3 5. Projektowanie krajobrazu, sem. III 6. Projektowanie architektoniczne specjalistyczne, sem. 2 Kierunek: wzornictwo Studia stacjonarne I stopnia (S1) 1. Technologie informacyjne, sem. I 2. Komputerowe wspomaganie projektowania, sem. III 3. Komputerowe wspomaganie projektowania, sem. IV 4. Mapping i rendering, sem III 5. Mapping i rendering, sem IV 6. Wiedza o projektowaniu
PEŁNA LISTA PRZEDMIOTÓW Z PROWADZĄCYMI
NAVIGATION
SOCIAL
ADDRESS Address line 1 Town /CityCounty/State
CONTACT e: yourname@yourdomain f: 01234 000001
     
KAWTIMP
KAWTIMP
Katedra Architektury Współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania
KAWTIMP