NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚCI
ADRES Zachodniopomorski  Uniwersytet Technologiczny  w  Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania  ul. Żołnierska 50 , 71-210 Szczecin
KONTAKT e: kawtimp@zut.edu.pl tel.  091 449 56 78 fax 091 449 56 48
     
KAWTIMP
PRAKTYKI ZAWODOWE Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych mgr inż. arch. Kamila Nowak Katedra Architektury Współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania pok. 306 , tel. 449 56 78 e-mail: knowak@zut.edu.pl
AKTUALNOŚCI OGŁOSZENIA PROGRAM PRAKTYK TRYB POSTĘPOWANIA DO POBRANIA KONSULTACJE
NAVIGATION
SOCIAL
ADDRESS Address line 1 Town /CityCounty/State
CONTACT e: yourname@yourdomain f: 01234 000001
     
KAWTIMP
KAWTIMP
Katedra Architektury Współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania
KAWTIMP