NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚCI
ADRES Zachodniopomorski  Uniwersytet Technologiczny  w  Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania  ul. Żołnierska 50 , 71-210 Szczecin
KONTAKT e: kawtimp@zut.edu.pl tel.  091 449 56 78 fax 091 449 56 48
     
KAWTIMP
KADRA NAUKOWA
Kierownik  Katedry Architektury Wspˇ│czesnej, Teorii i Metodologii Projektowania prof. dr hab. in┐. arch.  Adam Maria Szymski Zastŕpca Kierownika Katedry dr in┐. arch. Wojciech Bal Kierownik Pracowni dr in┐. arch. Marek Sietnicki Kierownik Laboratorium CAD  mgr in┐. arch. Henryk Karpisz dr in┐. arch. Krzysztof Bizio dr in┐. arch. Wojciech Paw│owski dr in┐. arch. Mi│osz Raczy˝ski dr in┐. arch. Tomasz Cykalewicz mgr in┐. arch.  Robert Mazur mgr in┐. arch.  Kamila Nowak mgr in┐. arch. Dorota Janisio-Paw│owska
NAVIGATION
SOCIAL
ADDRESS Address line 1 Town /CityCounty/State
CONTACT e: yourname@yourdomain f: 01234 000001
     
KAWTIMP
KAWTIMP
Katedra Architektury Współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania
KAWTIMP