NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚCI
ADRES Zachodniopomorski  Uniwersytet Technologiczny  w  Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania  ul. Żołnierska 50 , 71-210 Szczecin
KONTAKT e: kawtimp@zut.edu.pl tel.  091 449 56 78 fax 091 449 56 48
     
KAWTIMP
DYPLOMY W KAWTiMP Zapraszamy wszystkich DYPLOMANTÓW do zapoznania się z procedurami dyplomowania na rok 2015/2016 Materiały do pobrania poniżej. PROCEDURA DYPLOMOWANIA dotycząca uzyskiwania dyplomów ukończenia inżynierskich studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku architektura i urbanistyka Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie zatwierdzona Uchwałą Rady Wydziału Budownictwa i Architektury nr 54 z dnia 16. XII. 2015 r. Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 PROCEDURA DYPLOMOWANIA dotycząca uzyskiwania dyplomów ukończenia magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku architektura i urbanistyka Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie zatwierdzone Uchwałą Rady Wydziału Budownictwa i Architektury nr 54 z dnia 16. XII. 2015 r. Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016
S 1 S 2 i N 2
NAVIGATION
SOCIAL
ADDRESS Address line 1 Town /CityCounty/State
CONTACT e: yourname@yourdomain f: 01234 000001
     
KAWTIMP
KAWTIMP
Katedra Architektury Współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania
KAWTIMP