NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚCI
ADRES Zachodniopomorski  Uniwersytet Technologiczny  w  Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania  ul. Żołnierska 50 , 71-210 Szczecin
KONTAKT e: kawtimp@zut.edu.pl tel.  091 449 56 78 fax 091 449 56 48
     
KAWTIMP
DOKTORANCI DOKTORANCI KAWTIMP 1. Cykalewicz-Tymbarska Alicja „ Pionierzy niemieckiego modernizmu na Pomorzu Zachodnim. Wczesne realizacje Waltera Griopusa i Paula Thierscha”. e-mail: alicja.tymbarska@gmail.com   2.   Konieczna Danuta „Zastosowanie współczesnych narzędzi informatycznych w projektowaniu informatycznym”. e-mail: dekonieczna@gmail.com   3.   Wojciechowska Agnieszka „Projekty i realizacje architektów zatrudnionych w państwowym Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego – Miastoprojekt Szczecin w latach 1949-1998. Próba oceny w kontekście osiągnięć architektury polskiej II połowy XX wieku”. e-mail: agnieszka_wojciechowska@wp.pl
NAVIGATION
SOCIAL
ADDRESS Address line 1 Town /CityCounty/State
CONTACT e: yourname@yourdomain f: 01234 000001
     
KAWTIMP
KAWTIMP
Katedra Architektury Współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania
KAWTIMP