NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚCI
ADRES Zachodniopomorski  Uniwersytet Technologiczny  w  Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania  ul. Żołnierska 50 , 71-210 Szczecin
KONTAKT e: kawtimp@zut.edu.pl tel.  091 449 56 78 fax 091 449 56 48
     
KAWTIMP
BADANIA - GRANTY   1998 r. Grant - Dziekańska Kadra Kandydatów do Tytułu Profesora Dr hab.inż.arch. Adam Szymski „Styl i kierunki estetyczne w polskiej architekturze współczesnej” nr 2-13-0302/17-53-00  Grant - Dziekańska Kadra Doktorantów mgr inż.arch. Wojciech Bal ”Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania budowy autostrad w Polsce na przykładzie autostrady A-3” nr 2-13-0302/17-51-00 Grant - Rektorska Kadra Kandydatów do Tytułu Profesora dr hab.inż.arch.Adam Szymski „Psychologiczne uwarunkowania procesu twórczego w projektowaniu architektonicznym i urbanistyce”. Nr 13-0104/17-87-00.   1999 r. Grant KBN Kierownik projektu: dr hab.inż.arch. Adam Szymski, prof. nadzw PS pt.„Architektura modernistyczna lat 1928-1940 na obszarze Pomorza Zachodniego”, nr rejestracyjny 7 TO7F 00416).   Grant - Dziekańska Kadra Doktorantów Mgr inż.arch. Marek Sietnicki ”Pozaestetyczneznaczenie architektury lat 90-tych, na przykładzie twórczości B.Tschumiego, Rema Koolhaasa i Petera Eismenmana- architekturawydarzenia”. nr 2-13-0302/17-52-00   2000 r. Grant - Dziekańska Kadra Kandydatów do Tytułu Profesora Dr hab.inż.arch. Adam Szymski Monografia :„Architektura i architekci Szczecina 1945-1995”. nr 2-13-0302/17-57-00   Grant - Dziekańska Kadra Habilitantów Dr inż.arch. Wojciech Bal „Teoria i praktyka w projektowaniu współczesnej architektury. Analizy i metody badawcze”. Nr 2-13-0302/17-55-00 Grant - Dziekańska Kadra Doktorantów Mgr inż.arch Olga Sietnicka „Znaczenie pojęć w teorii architektury współczesnej, ze szczególnymuwzględnieniem architektury awangardowej lat 80-tych i 90-tych”. nr 2-13-0302/17-53-00   Mgr inż.arch. Marek Sietnicki ”Pozaestetyczneznaczenie architektury lat 90-tych, na przykładzie twórczości B.Tschumiego, Rema Koolhaasa i Petera Eismenmana- architekturawydarzenia”. nr 2-13-0302/17-52-00    Grant – KBN Kierownik projektu: dr hab.inż.arch. Adam Szymski, prof. nadzw PS pt. „Znaczenie pojęć w teorii architektury współczesnej, ze szczególnymuwzględnieniem architektury awangardowej lat 80-tych i 90tych” (PROMOTORSKI mgr inż.arch.Olga Sietnicka, nr rejestracyjny 7 TO7F 03219).   2001 r. Grant – - Dziekańska Kadra Kandydatów do Tytułu Profesora Dr hab.inż.arch. Adam Szymski Monografia: „Architektura i architekci Szczecina 1945-1995”. nr 2-13-0302/17-57-00   Grant - Dziekańska Kadra Doktorantów Mgr inż.arch. Olga Sietnicka „Znaczeniepojęć w teorii architektury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniemarchitektury awangardowej lat 80-tych i 90-tych”.  nr 2-13-0302/17-53-00   2002 r. Grant - Rektorska Kadra Habilitantów dr inż.arch. Wojciech Bal „Odzyskanie tożsamości kulturowej regionu nadmorskiego w kontekście degradacji krajobrazu kulturowego Pomorza Zachodniego”. nr 2-13-0104/17-97-00   Grant – KBN Kierownik projektu: dr hab.inż.arch. Adam Szymski prof.nadzw. PS pt. „Architektura polska lat 1945-1960 na obszarze Pomorza Zachodniego” nr rejestracyjny 5 T07F 008 22 2003 r. Grant - Dziekańska Kadra Habilitantów dr inż.arch. Wojciech Bal „Odzyskanie tożsamości kulturowej regionu nadmorskiego w kontekście degradacji krajobrazu kulturowego Pomorza Zachodniego”. nr 2-13-0302/17-56-00   Grant - Dziekańska Kadra Doktorantów Mgr inż.arch. Magdalena Rzeszotarska  „Rewitalizacja krajobrazu kulturowego wsi i majątków ziemskich na Pomorzu Zachodnim”. Nr zadania: 2-13-0302/17-54-00   Grant – KBN Kierownik projektu: dr inż..arch. Wojciech Bal. „Odzyskanie tożsamości kulturowej regionu nadmorskiego w kontekście degradacji krajobrazu kulturowego kurortów morskich Pomorza Zachodniego”. Nr rejestracyjny projektu 5 TO7F 045 25.   Tematy badań własnych:   Zadanie nr I „Badania nad teorią formy w architekturze i urbanistyce (metody i techniki projektowe)” Kierownik zadania: Prof.dr hab.inż.arch. Adam Szymski   c/ Tematy badań prowadzonych w ramach działalności statutowej   Zadanie nr II „Projektowanie współczesnej architektury i jej problemy” Kierownik zadania: Prof.dr hab.inż.arch. A. Szymski   Zadanie nr V „Teoria formy architektonicznej” Kierownik zadania: Prof. dr hab.inż.arch. Adam Szymski           2004 r. Grant – KBN Kierownik projektu: prof..dr hab.inż.arch. Adam Szymski  pt. „Wieś pomorska wczoraj i dziś - monografia wybranych wsi Pomorza Zachodniego” nr rejestracyjny 4 T07F 065 26   Grant – KBN Kierownik projektu: prof.dr hab.inż.arch. Adam Szymski  Pt. „Uwarunkowaniakrajobrazowo-kulturowe z możliwościami rozwoju gospodarczego aprzekształcenia funkcjonalno-przestrzenne ośrodków wiejskich nawybranych przykładach z terenu Pomorza Zachodniego”   nr rejestracyjny 4 T07F 054 26     2005 r. Grant – KBN  Kierownik projektu: prof.dr hab.inż.arch. Adam Szymski  pt.„Architektura polska lat 1961-1975 na obszarze Pomorza Zachodniego” nr rejestracyjny 4 T07F 031 29  2009 r. Grant – KBN Kierownik projektu: prof.dr hab.inż.arch. Adam Szymski  pt. „Architektura polska lat 1976-2001 na obszarze Pomorza Zachodniego” UMOWA Nr 4373/B/T02/2009/3
PEŁNA LISTA BADANIA - GRANTY
NAVIGATION
SOCIAL
ADDRESS Address line 1 Town /CityCounty/State
CONTACT e: yourname@yourdomain f: 01234 000001
     
KAWTIMP
KAWTIMP
Katedra Architektury Współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania
KAWTIMP